604 88 44 01 · info@m8factorial.com

Rúa do Socorro, 55 · Orzán, A Coruña

cada semana
un factorial de verán!

Programación de videoxogos deportivos

os deportes olímpicos feitos videoxogo

8 a 12 de Xullo

10:00 - 13:30

09:00 - 14:00
(madrugadores 25€/semana)

+8 anos

120€

Neste curso programaremos en videoxogo algúns dos deportes máis coñecidos do panorama olímpico. Deseñaremos unha estética "retro" en 2D, mais con software ben actual e nunha das linguaxes máis usadas profesionalmente hoxe en día: Python. Con todo, a programación será sinxela e moi interactiva, onde cada alumno/a pode ir vendo o resultado do seu proceso creativo a medida que programa.

Non require coñecementos previos.